Inlogformulier

MC Road Rockers is opgericht op 18 november 1979.
De statuten zijn vastgelegd in een notarieleakte d.d. zes maart 1980. 
De club is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer V 281563.
Algemene gedragsregels zijn vastgelegd
in het huishoudelijk reglement zoals 
goedgekeurd in de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 1980 
Het postadres is :
Postbus 488, 4900AL Oosterhout.
Het zelfgebouwde clubhuis staat aan de Statendamweg 125 in Oosterhout.