MC Road Rockers is opgericht op 18 november 1979.
De statuten zijn vastgelegd in een notarieleakte d.d. zes maart 1980. 
De club is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer V 281563.
Algemene gedragsregels zijn vastgelegd
in het huishoudelijk reglement zoals 
goedgekeurd in de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 1980 
Het postadres is :
Postbus 488, 4900AL Oosterhout.
Het zelfgebouwde clubhuis staat aan de Statendamweg 125 in Oosterhout.